Categorie

Moisture analysis

Moisture analysis

a variety of methods for measuring moisture content in both high level and trace amounts in solids, liquids, or gases.  

Viscometer

Viscometer

Een viscometer is een instrument waarmee de relatieve viscositeit van een vloeistof bepaald kan worden. 

Turbiditeit

Turbiditeit

Een maat voor de ondoorzichtigheid van water als gevolg van de aanwezigheid van gesuspendeerde materie.
 

TOC - Total organic carbon

TOC - Total organic carbon

Voor de bepaling van de totale hoeveelheid koolstof of zuurstof in organische samen- stellingen.  

SO3 Meting

SO3 Meting

HOW MUCH SO3 DO YOU GENERATE?  

Calibratie Technieken

Calibratie Technieken

Voor automatisch nul-, precisie-, span- en multi-point calibraties uit, gebruikmakend van NO, NO2, SO2, CO, 03, hydrocarbons en andere gassen.  

FTUV

FTUV

Analyse door UV-spectroscopie meting.  

Viscositeit

Viscositeit

Meting en controle van de viscositeit in
vloeibare processen.  

Fourier transform spectroscopy (FTIR)

Fourier transform spectroscopy (FTIR)

a measurement technique 

Refractiemetingen

Refractiemetingen

bepaal de brekingsindex van een vloeistof 

Massa Spectrometrie

Massa Spectrometrie

Voor de analyse van isotopen en moleculen bij zeer kleine monster- hoeveelheden.  

Infra-rood

Infra-rood

Continue Gas Analysatoren (CGAnulls) voor emissiemeting en gasanalyse.  

AOX / EOX / POX

AOX / EOX / POX

Met de parameter AOX worden organochloorverbindingen in het afvalwater gemeten. 

Hg-Analyse

Hg-Analyse

Mercury is the only naturally-occurring metallic element that is liquid at room temperature. 

TN / TS Total Nitrogen and Sulfur

TN / TS Total Nitrogen and Sulfur

New compliance rules for sulfur in diesel and gasoline are rapidly lowering total sulfur specifications towards sub ppm levels. 

..

..

.. 

..

..

.. 

..

..

.. 

Differentiële Scanning Calorimetrie (DSC)

Differentiële Scanning Calorimetrie (DSC)

warmtestromen van en naar een monster (typisch 5 tot 20 mg) meten 

Thermo-Gravimetrische Analyse (TGA)

Thermo-Gravimetrische Analyse (TGA)

een analytische methode waarbij men het gewicht van een monster meet tijdens verhitting.
 

Differentiële Thermische Analyse (DTA )

Differentiële Thermische Analyse (DTA )

measure, respectively, the temperature difference and the heat flow difference between a sample and a reference material  

Zeta Potential

Zeta Potential

Zeta potential is an abbreviation for electrokinetic potential in colloidal systems. 

Nanoparticle tracking analysis

Nanoparticle tracking analysis

Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) is a technique developed by Nanosight which allows nano-particles (smaller than the wavelength of light) to be seen via a microscope. 

Dynamic Light Scattering

Dynamic Light Scattering

a technique in physics, which can be used to determine the size distribution profile of small particles in solution 

Emissie metingen

Emissie metingen

Aantoonbaar voldoen aan de richtlijnen van de overheid  

Gaschromatografie

Gaschromatografie

Gaschromatografie wordt gebruikt voor het bepalen van samenstellingen van te verdampen mengsels.

 

Particle size

Particle size

Particle size is a notion introduced for comparing dimensions of solid particles, liquid particles (called droplets), or gaseous particles. 

Chemiluminescentie

Chemiluminescentie

De chemiluminescentie techniek wordt gebruikt om exact NOx te meten. tegenwoordig kan ook NH3 gemeten worden 

Laser analyser

Laser analyser

Voor het inline meten van een of meerdere componenten:
HCl, HF, NH3, CO, CO2, H2O, H2S, HCN, NO, N2O, CH4 

Nondispersive infrared sensor (NDIR)

Nondispersive infrared sensor (NDIR)

Een nondispersive infrared sensor (NDIR-sensor) is een betrekkelijk simpel spectroscopisch apparaat dat vaak gebruikt wordt voor analyse van de samenstelling van een gas. 

Laser Obscuration Time

Laser Obscuration Time

Direct measurement of particle size independent of physical or optical properties such as refractive index 

Tuneable Laser Spectroscopie

Tuneable Laser Spectroscopie

Optische absorptie spectroscopie voor kwantificatie van de gas concentratie. 

Dynamic Image Analysis

Dynamic Image Analysis

Particle size and shape characterisation using Dynamic Image Analysis 

Ankersmid M&C bvba          info@ankersmid-lab.be,  (32) - 3/820 80 01